wpcslovakia.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Súbory cookies

COOKIES na vašom webe

Teória:

Súbory cookie sú dôležitým nástrojom, ktorý môže prevádzkovateľom poskytnúť veľký prehľad o online aktivite ich používateľov.

Súbory cookie predstavujú textové súbory, ktoré webové stránky umiestňujú do zariadenia užívateľa pri prehliadaní webových stránok. Spracúva ich a ukladá samotný webový prehliadač užívateľa. Súbory cookie sú samy osebe neškodné a slúžia pre dôležité funkcie webových stránok. Súbory cookie možno tiež všeobecne ľahko prezerať a mazať.

Tieto súbory však môžu ukladať veľké množstvo údajov, ktoré postačujú na to, aby prevádzkovateľ mohol potenciálne identifikovať dotknutú osobu. Rovnako predstavujú hlavný nástroj, ktorý inzerenti používajú na sledovanie online aktivity, aby na užívateľov mohli zacieliť veľmi konkrétne reklamy. Vzhľadom na množstvo údajov, ktoré môžu súbory cookie obsahovať, môžu byť za určitých okolností v spojitosti s IP adresou používateľa považované za osobné údaje. Vzhľadom na túto skutočnosť súbory cookie podliehajú regulácii všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

!!!!!!!Dňa 4. mája 2020 prijal Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) usmernenia pre dodržiavanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pričom sa špecificky zameral na problematiku spracúvania súborov cookie.

V zmysle usmernenia je dôraz kladený na slobodnú voľby dotknutých osôb na prístup k službám na internete, pričom umožnenie prístupu na webovú stránku až po odkliknutí súhlasu so súbormi cookie nie je možné považovať za platne udelený súhlas.

EDPB vo svojich usmerneniach objasňuje, že „jednoznačný náznak súhlasu používateľa“ sa musí uskutočniť jasnou a kladnou akciou zo strany používateľa. Činnosti používateľov, ako sú posúvanie alebo rolovanie po webovej stránke alebo podobná činnosť používateľa (známa tiež ako implicitný súhlas), nespĺňajú požiadavku udelenia platného súhlasu podľa GDPR. Rovnako nie je postačujúci banner s informovaním o spracúvaní cookie súborov s možnosťou zaškrtnúť iba tlačidlo „rozumiem“ a podobne. Dotknutá osoba musí byť informovaná o každom type cookie súborov, ktoré webová stránka spracúva.

Inými slovami, na webových stránkach nie je povolené aktivovať žiadne súbory cookie, ktoré spracúvajú osobné údaje, pokiaľ k tomu používateľ neudelil jasný a kladný súhlas.

Dotknutá osoba, teda používateľ, ktorý pristupuje na webovú stránku, musí byť vopred informovaný o spracúvaní osobných údajov – cookie súborov a dobrovoľne sa rozhodnúť, ku ktorým cookie súborom poskytne súhlas.

Užívateľ by tak mal mať jasne a zrozumiteľne vysvetlené, aké typy súborov cookie webová stránka používa. Nebude postačovať iba všeobecné, respektíve úvodné vysvetlenie pojmu „súbory cookie“.

Vo všeobecnosti existujú tri rôzne spôsoby klasifikácie súborov cookie:

 • na aký účel slúžia,
 • podľa toho, ako dlho vydržia,
 • v závislosti od toho, aký je ich pôvod.

Účel, na ktorý slúžia súbory cookie

 • Nevyhnutne potrebné súbory cookie (Strictly necessary cookies) – Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby používateľ mohol prehliadať webovú stránku a využíval jej funkcie, napríklad prístup do zabezpečených oblastí webovej stránky. Ide tiež o súbory cookie, ktoré umožňujú internetovým obchodom držať položky v košíku, keď užívateľ nakupuje online. Tieto súbory cookie sú spravidla súbory cookie first-party (prvej strany). Aj keď sa pre ich spracúvanie nevyžaduje získanie súhlasu od používateľa, používateľovi by malo byť vysvetlené, čo robia a prečo sú potrebné. Súhlas od užívateľa so spracúvaním tohto typu súborov cookie nie je potrebný, keďže bez týchto súborov by samotná webová stránka nedokázala fungovať. Ide o jediný typ súborov cookie, pri ktorom nie je potrebný súhlas.
 • Preferenčné súbory cookie (Preferences cookies) – Tieto súbory cookie sa označujú aj ako „funkčné súbory cookie“ a umožňujú webovým serverom zapamätať si rozhodnutia, ktoré užívateľ vykonal v minulosti, napríklad aký jazyk uprednostňuje, v akom regióne chce mať správy o počasí, alebo aké je jeho používateľské meno a heslo, aby sa používateľ mohol automaticky prihlásiť.
 • Štatistické súbory cookie (Statistics cookies) – Tiež známe ako „výkonnostné súbory cookie“, zhromažďujú informácie o tom, ako používateľ využíva webovú stránku, napríklad ktoré stránky navštívil a na ktoré odkazy klikol. Žiadna z týchto informácií sa nedá použiť na konkrétnu identifikáciu dotknutej osoby. Všetko je agregované, a preto aj anonymizované. Ich jediným účelom je zlepšenie jednotlivých funkcií webových stránok. Patria sem súbory cookie z analytických služieb third-parties (tretích strán), pokiaľ sú súbory cookie použité výhradne pre vlastníka navštívenej webovej stránky.
 • Marketingové súbory cookie (Marketing cookies) – Tieto súbory cookie sledujú online aktivitu používateľov tak, aby pomohli inzerentom zobrazovať relevantnejšiu reklamu alebo obmedzili počet zobrazení reklamy. Táto kategória súborov cookie môže tieto informácie zdieľať s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy majú pôvod v third-parties (tretích stranách).

Trvanie (alebo ako dlho zostávajú uchované v pamäti prehliadača)

 • Súbory cookie relácie (Session cookies) – Tieto súbory cookie sú dočasné a ich platnosť vyprší po zatvorení prehliadača (alebo po ukončení samotnej relácie).
 • Trvalé súbory cookie (Persistent cookies) – Do tejto kategórie patria všetky súbory cookie, ktoré zostanú na pevnom disku, kým ich používateľ nevymaže alebo to za neho nevykoná jeho prehliadač, a to v závislosti od dátumu exspirácie súborov cookie. Všetky trvalé súbory cookie majú vo svojom kóde zapísaný dátum uplynutia platnosti, ale ich trvanie sa môže líšiť. Nemali by trvať dlhšie ako 12 mesiacov, ale v praxi, pokiaľ používateľ nepodnikne žiadne kroky, ostávajú v jeho zariadení oveľa dlhšie.

Pôvod súborov cookie

 • Súbory cookie prvej strany (First-party cookies) – Už z názvu vyplýva, že súbory cookie prvej strany ukladá do používateľovho zariadenia priamo navštívená webová stránka.
 • Súbory cookie tretích strán (Third-party cookies) – Ide o súbory cookie, ktoré sa do zariadenia používateľa umiestňujú nie prostredníctvom webových stránok, ktoré navštevuje, ale prostredníctvom tretích strán, ako sú napríklad inzerenti alebo analytické systémy.

Vyššie sú vymedzené hlavné spôsoby klasifikácie súborov cookie, aj keď existujú súbory cookie, ktoré sa do týchto kategórií nezmestia alebo sa môžu kvalifikovať do viacerých kategórií súčasne. V prípadoch, ak sa používatelia sťažujú na riziká spojené s ochranou súkromia, ktoré predstavujú súbory cookie, všeobecne sa hovorí o pretrvávajúcich marketingových súboroch cookie tretích strán. Tieto súbory cookie môžu obsahovať značné množstvo informácií o online aktivite používateľa, jeho preferenciách a polohe. Reťazec zodpovednosti (kto má prístup k údajom súborov cookie) za súbory cookie tretích strán sa môže len skomplikovať, čo v konečnom dôsledku zvyšuje ich potenciál zneužitia.

Prevádzkovateľ webovej stránky si tak v prvom rade musí zmapovať, aké súbory cookie jeho stránka používa. Na základe týchto zistení si tak môže vytvoriť personalizované informovanie pre dotknuté osoby, pričom sa môže oprieť, respektíve vychádzať z delenia, ktoré je uvedené vyššie.

Záver:

V hlavnom okne Vášho webu umiestnite text:

Prosím prečítajte si aké cookies spracúvame a odkliknite súhlas:  SÚHLASÍM/NESÚHLASÍM

A prelinkujte na súbor, kde budú vypísané cookies-vyberiete si o stránku vyššie.

Vzhľadom na to, že budú spracúvané na základe súhlasu, je potrebné pamätať aj na to, že tento sa dá kedykoľvek odvolať.Na začiatok stránky