WPC Slovakia

Údržba terás

Starostlivosť o terasy z drevoplastových dosiek WPC

Drevoplastové dosky WPC Slovakia sú vyrobené zo 60% drevenej múčky z tvrdých exotických drevín a z 30% tvrdeného polyetylénu. 10% objemu tvoria aditíva a farbivá.

Vďaka takémuto zloženiu majú dosky WPC vynikajúce fyzikálne a mechanické vlastnosti, príjemný vzhľad a dotykový pocit dreva. Počas svojej životnosti / podľa atestu min. 25 rokov / dosky odolávajú poveternostným vplyvom, drevokaznému hmyzu, plesní a hnilobe. Taktiež sa nemení zásadne farba dosiek.

Dosky WPC po dobu záručnej doby sa ničím povrchovo nenatierajú, t.z. nefarbia ani neolejujú.

Čistota terasy sa udržiava bežným umývaním čistou vodou a zotretím mopom, prípadne pomocou čističu na WPC dosky ktorý mame aj v ponuke. V prípade starších zájdených škvŕn alebo škrabancov je možné dosku prebrúsiť, ideálne vibračnou brúskou zrnitosťi 80-120 a následne piliny zmiesť suchou metlou.

Nosnosť terasy je cca 400 kg/m2 krátkodobého zaťaženia. V prípade umiestnenia ťažkých črepníkov, alebo iných ťažkých predmetov doporučujeme tieto pokladať na podložky tak, aby dosky terasy neboli obmedzované v dilatácii zmenou klimatických teplôt, prípadne ich nenechávať dlhšie časové obdobie na jednom mieste. K terase sa nesmie nič napevno prichytávať.

Záruky sa nevzťahujú na mechanické a chemické poškodenie, prípadne poškodenie z dôvodu obmedzenia dilatácie pevnou prekážkou. Zvlášť upozorňujeme na rozpínavosť dosiek, t.z. že nesmú byť limitované v dilatácii a to min. 0,3% žiadnou pevnou prekážkou na oboch koncoch.

Dosky WPC nedoporučujeme vystavovať trvalej vlhkosti, napr. aby tvorili breh jazierka, ani aby bola terasa umiestnená v priehlbine tak, aby sa do dutiniek dostala voda a nemala možnosť z nich vytiecť. V prípade, že terasa je v priamom dotyku s trávnikom, doporučujeme stykovú plochu oddeliť záhradnou fóliou, resp. upravovať trávnik a iný koreňový systém rastlin v priebehu roka tak, aby nevrastali pod terasu a nenadvihovali ju. Je potrebné vyvarovať sa poškodeniu terasy pri kosení trávnika.

Pri priamom slnečnom žiarení na terasu v horúcom letnom období môže byť terasa pocitovo horúca a nedoporučuje sa na nej pohybovať naboso.

Veríme, že na terase z dosiek WPC Slovakia, sa Vám bude dobre relaxovať a zažijete na nej veľa príjemných chvíľ.

O nás
O nás
O nás